Reklamacje i zwroty towaru 

ZWROT TOWARU

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Zwrotowi podlega towar nowy, nieużywany, nieuszkodzony. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (poniżej znajduje się formularz, który należy wypełnić i przesłać na adres: 

Adres e-mail: sklep@laqell.com

Towar należy odesłać na adres:
LaQell Sp. z o. o.
ul. Cefeusza 20, 80-299 Gdańsk

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu przelewu na wskazany w formularzu rachunek bankowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy. Proszę odesłać lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni wraz z wypełnionym i podpisanym  formularzem zwrotu. Prosimy pamiętać o starannym zapakowaniu przesyłki. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych do nas za pobraniem. Koszty przesyłek w przypadku zwrotu towaru pokrywa kupujący. 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
Wskazujemy, że odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celach związanych z wykonaniem Państwa odstąpienia od umowy oraz spełnieniem związanych z nim żądań i to na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji zostało zawartych w dokumencie „Informacje od administratora danych osobowych”.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROTU TOWARU 

Imię i nazwisko osoby dokonującej zwrotu: 

Adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu): 

Dane kontaktowe (adres e-mail, telefon):

1.Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży zawartej z firmą: 

LaQell Sp. z o. o.
al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik
i zwracam wymienione poniżej towary.

2. Znane mi są warunki zwrotu towarów w tym trybie określone w regulaminie Sklepu. 

Nr zamówienia:  

Numer dokumentu sprzedaży (paragonu lub faktury VAT): 

Zwracane towary: 

Nazwa Ilość Cena

Numer rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona należność za towar:

Właściciel rachunku:

Oświadczam, że zwracam towar, nowy, nieużywany i nieuszkodzony z własnej winy.

Podpis klienta Miejscowość, data

REKLAMACJE

1.W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien wypełnić poniższy protokół reklamacyjny i przesłać wraz z zdjęciami na adres: reklamacje@laqell.com. Klient może zostać poproszony o zwrot reklamowanego towaru do siedziby firmy.
2. W przypadku uszkodzenia produktu powstałego w transporcie powyższą dokumentację należy wysłać w terminie nieprzekraczającym 3 dni robocze od otrzymania przesyłki.
3. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu przesłania zgłoszenia mailowego lub zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

FORMULARZ – ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE

1. Imię i nazwisko: 

Numer telefonu: 

Adres e-mail:

Numer zamówienia: 

Reklamowany towar:

Nazwa Ilość Uwagi

3. Żądanie kupującego: (zaznacz X)

[  ] WYMIANA NA NOWY TOWAR 

[  ] ZWROT GOTÓWKI NA KONTO 

4. Numer rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona należność za towar: _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ 

Właściciel rachunku:

5. W PRZYPADKU REKLAMOWANIA TOWARU KTÓRY ZOSTAŁ WYCOFANY Z NASZEJ OFERTY SPRAWĘ ROZPATRUJEMY INDYWIDUALNIE KONTAKTUJĄC SIĘ Z KUPUJĄCYM(zwrot gotówki lub wymiana na inny towar).

6. WYSYŁKA NOWYCH ZAMÓWIEŃ NIE JEST ŁĄCZONA Z REKLAMACJAMI! 

7. Towar należy odesłać na adres:

LaQell Sp. z o. o.
ul. Cefeusza 20, 80-299 Gdańsk

8. Razem z odsyłanym towarem należy wysłać wypełniony i podpisany poniższy formularz oraz kopię dowodu zakupu. Prosimy pamiętać o starannym zapakowaniu przesyłki. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych do nas za pobraniem. Koszty przesyłek w przypadku reklamowania towaru pokrywa kupujący. Koszty przesyłki w przypadku odesłania rozpatrzonej reklamacji pokrywa sprzedający.         

Podpis klienta Miejscowość, data